Ako pestovať marhule

Marhule - pestovanie

Hoci marhule patria k najnáročnejším ovocným stromom, v záhradách sa s nimi stretávame čoraz častejšie. Lahodná chuť ovocia priamo „núti" záhradkárov-ovocinárov, aby sa pokúsili o ich „osobné" dopestovanie — pravda, tam, kde sú na to podmienky.

Typy dreviny

V našich klimatických a pestovateľských podmienkach sa marhule najčastejšie pestujú ako zákrpky. V menej priaznivých podmienkach ich pestujeme ako štvrf kmene alebo pol o kmene,

Nároky na stanovište, pôdu

Marhule potrebujú teplo a slnko, najlepšie sa im darí na slnečných svahoch, otvorených vzdušných polohách s nadmorskou výškou 250 — 300 m.
Marhule potrebujú priemernú ročnú teplotu 7 — 8 °C a ročné zrážky okolo 600 mm. Dajú sa pestovať aj v nadmorskej výške 400 m — ak sú chránené svahmi.
Kvety sa na marhuliach objavujú skoro na jar a tak ich často ohrozuje mráz. Proti mrazu sú najodolnejšie v štádiu ružových pukov, odolajú teplote aj —6 °C. Pri plnom rozkvete ich mráz poškodzuje už od — 3,5 °C. Najviac citlivé na nízke teploty sú mladé plody. Mráz ich poškodzuje už pri —1 °C.
Proti mrazu môžeme stromy chrániť zadymovaním alebo tak, že večer pred príchodom mrazu rozprestrieme nad nimi ochrannú plachtu alebo fóliu.

Marhuliam sa najlepšie darí v ľahších, hlinitopiesočnatých teplých prevzdušnených pôdach s dostatkom humusu a vlahy. Pôdy nesmú byť ťažké a studené.
Pri pestovaní marhúľ častou príčinou neúspechu je opadávanie plodov, a to najmä vtedy, keď stromy trpia nedostatkom vlahy. Preschnutiu koreňovej sústavy, ktoré je nebezpečné pre všetky stromy, zabránime zalievaním a mulčovaním a to najmä v období, keď peľové zrnká zreteľne vidieť.

Sadenie

Najvhodnejším obdobím vysádzania marhúľ je október a november, ale môžeme sadiť aj na jar.
Stromy vysádzame na vzdialenosť 4 — 5x4 — 6 m.
Miesto očkovania má byť nad povrchom pôdy. Po výsadbe je potrebné stromček dôkladne zavlažiť a pred príchodom mrazov prihrnúť k nemu zeminu. Odporúča sa vysadené stromy obaliť papierom tak, aby len vrcholová časť koruny ostala mierne otvorená. Na jar marhule hlboko režeme výchovným rezom.

Hnojenie

Marhuľa už štvrtý rok dá 10 kg ovocia, dospelý plne rozvinutý strom až 300 kg ovocia — ba i viac. Dôležité je zavlažovanie a správne hnojenie. Hnojením sa dá ovplyvniť správna rodivosť, aby v jednom roku nebola nadúroda a v druhom nič. Pred prirodzeným júnovým opadom ovocia hnojíme viaczložkovými priemyselnými hnojivami alebo Cereritom v množstve 350 — 800 g na 10 m2.

Ak sa ukazuje nadúroda, koncom mája či začiatkom júna plody „preberieme" — preriedime, aby sa strom príliš nevyčerpal a plody boli dobre rozvinuté.
Hnojením a prebierkou plodov zabezpečíme úrodu aj na budúci rok.

Ak sa ukazuje slabšia úroda, nehnojíme kombinovanými hnojivami s prídavkom fosforu, aby sa nestimulovala nadúroda v budúcom roku, ale dávame len hnojivá dusíkaté a draselné. Pri rovnomernej každoročnej úrode dáva marhuľa menej, ale podstatne kvalitnejšie plody.
Každý 3. — 4. rok zapracujeme do pôdy organické hnojivá, najmä maštaľný hnoj, ale ešte lepšie kompost a to asi 30 kg na jednu rastlinu.

Škodcovia, choroby

Marhule sú náchylné na hubové choroby. Medzi nebezpečné patrí najmä Appolexia, ktorá spôsobuje postupné alebo aj náhle odumieranie jednotlivých konárov, aj celých stromov. Proti hnilobe plodov a hnednutiu listov striekame Dithanom M 45 (0,2 %).

Odrody

Z listiny povolených odrôd sú to:
Sabinovská — dozrieva v júli až začiatkom augusta. Úroda je vysoká a pravidelná. Plody sú strednej veľkosti, dužina šťavnatá, pevná. Vyniká odolnosťou proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, chorobám í škodcom.
Maďarská — dozrieva v druhej polovici júla až začiatkom augusta. Úroda je stredná až veľká. Plody sú strednej veľkosti, guľaté, prípadne mierne sploštené, žlté s červeným líčkom. Dužina je oranžová, šťavnatá. Darí sa jej dobre, aj v horších pôdach, je odolná voči chorobám a škodcom, ale napriek tomu vyžaduje trocha teplejšie polohy.
Veľkopavlovická — dozrieva spoločne s Maďarskou a Sabinovskou, t. j. v polovici júla až začiatkom augusta. Úroda je pravidelná a vysoká. Plody s C veľké s červeným líčkom, dužina šťavnatá. Považuje sa za jednu z najhodnotnejších odrôd. Je vhodná aj do menej priaznivých klimatických podmienok, i keď najlepšie sa jej darí v teplejších a chránených polohách.
Karola — dozrieva v druhej polovici júla, t. j, asi 14 dní pred veľkopavlovickou, maďarskou a sabinovskou. Úroda je veľká. Plody sú strednej veľkostí guľovitého tvaru, s karmínovočerveným líčkom Dužina je oranžová, pevná. Najodolnejšia zo všetkých odrôd marhúľ proti mrazu, súčasne je najspoľahlivejšia v plodnosti.